Heets Her yıl dünyada 8.5 milyondan fazla tütünden olan kişinin ölümünü engelleyebilecek mi

Heets Her yıl dünyada 8.5 milyondan fazla kişinin ölümünü engelleyebilecek mi ek olarak

bağımlılığı küresel düzeyde

Tütün endüstrisi, bir yandan sigarayı bırakmak isteyen kişileri hedef alarak, sigara bırakma yöntemi olarak lanse ettikleri elektronik sigara, daha sonra

ısıtılmış tütün ürünlerini pazarlayarak, bir yandan da ve

gençleri hedef alarak insanların hayatları pahasına kazançlarını arttırmaya devam etmektedirler.

Dünya genelinde elektronik sigara (e-sigara) ve ayrıca

daha önce sigara arasında hızla artmaktadır. herşeyden önce Ülkemizde 2013 yılında yasada yapılan değişiklik ile e-sigara reklamı, kapalı yerlerde içilmesi ve satılması yasaklanmıştır

ancak günümüzde e-sigara ilk olarak

ısıtılmış tütün ürünlerinin satışı, Heets ikinci olarak

yasal olmamasına rağmen internetten ve tütün satış noktalarından gerçekleşebilmektedir. bu sebeple

Misyonu ulusal akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek olan Türk Toraks Derneği, bu ürünlerin sağlık zararları konusundaki artan bilimsel kanıtlardan kaygı duyarak, en son ve en önemli nokta olarak

kamuoyunu ve karar vericileri uyarmakta ve önlem alınmasını talep etmektedir.

Heets Elektronik sigaranın ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanım yaygınlığı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki lise öğrencileri arasında e-sigara kullanımı, 2011 yılında % 1,5 iken 2020′ yılında % 19,6’ya yükselmiştir. aslında

2014 yılından 2020 yılına kadar olan süreçte aromalı e-sigara kullanıcılarının genel oranı % 65,1’den % 84,7’ye yükselmiştir.

2016’da, ABD’deki ortaokul ve lise öğrencileri arasında en yaygın kullanılan tütün ürününün e-sigara olduğu bildirilmiştir. bu sayede

18-20 yaşındaki yetişkinlerin % 20’sinden fazlası e-sigarayı en az bir kez denemektedir. 3925 çocuk ve ergeni kapsayan,

69 ülke ve bölgeyi temsil eden 26 ulusal anketten derlenen verilere göre, nikotin içeren ve içermeyen elektronik dağıtım sistemlerinin kullanım yaygınlığı % 17,2 olarak bildirilmiştir.

Bu sonuç, dünya genelinde neredeyse her 5 çocuk/ergenden 1’inin nikotin içeren elektronik dağıtım sistemleri ile tanışık olması demektir. ek olarak

Heets Ülkemizde yapılan anket çalışmalarında da e-sigaranın gençler arasında yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Elektronik sigaranın ve ısıtılmış tütün ürünlerinin içeriği:

Nikotin konsantrasyonları büyük ölçüde farklılık gösteren e-sigaralarda propilen glikol, gliserol, etilen alkol, polietilen glikol (PEG400), diasetil dietilen glikol, amino-tadalafil, rimonabant, cannabibinoid, nitrozaminler, formaldehit, asetaldehit keton, civa, tetrametilpirazi, kurşun, nikel, krom, nikotin, yapay aromalar olmak üzere çok çeşitli kimyasallar bulunmaktadır.  Isıtılmış tütün

ürünleri elektronik olarak kontrol edilen bir ısıtma sistemi ile tütün yakmadan nikotin açığa çıkaran ürünlerdir. Tüm tütün ürünleri gibi toksiktir ve kanserojenler içerir.

Elektronik sigaranın ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sağlık etkileri:

E-sigarada bulunan çeşitli kimyasalların yanısıra özellikle aroma

verici katkı maddelerinin de insan embriyo kök hücreleri, fare

nöral kök hücreleri ve insan pulmoner fibroblastları üzerine

sitotoksik etkisi gösterilmiştir. Deneysel çalışmalarda beyin gelişimine

nörotoksik etkisi olduğu ve annenin e-sigara içmesinin çocukta davranışsal ve

kognitif değişikliklere yol açabileceği bildirilmiştir. ek olarak

E-sigaranın, başta solunum ve kardiyovasküler sistemler olmak üzere karaciğer,

böbrekler ve sinir sistemine de zararları vardır. E-sigara bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek, zatürre gibi alt solunum yolu infeksiyonları riskini de arttırmaktadır. Ayrıca EVALI

(e-cigarette and vaping use associated lung injury) olarak adlandırılan

akut akciğer hasarı ile solunum yetmezliği ve ölüme yol açabilmektedir.

Sigara için söz konusu olduğu gibi e-sigaraların da SARS-CoV-2’ye duyarlılığı ve COVID-19 gelişimini artırdığı gösterilmiştir.

gösteren yeterli kanıt yoktur.

Avrupa Solunum Derneği (ERS), sigara içiminde olduğu

kanserojen maddeler içerdiğini bildirmiştir. ve diğer uluslararası solunum dernekleri,

mücadelesine verdikleri zararlar hakkında görüş raporları yayınlamıştır. Avrupa Pediatri Akademisi

likidlerin sağlık açısından çok tehlikeli olduğunu, bu nedenle çocuklar ve gençlerin ek olarak

e-sigaraya erişimlerinin ve tıpkı sigara dumanında olduğu gibi pasif maruziyetlerinin de yasalar aracılığıyla engellenmesini önermektedir. Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Uluslararası Birliği (UNION), yüksek bağımlılık yapıcı nikotin ve tütün ürünlerinin düşük ve orta gelirli ülkelere sokulmasının felakete varan sonuçları olacağını bildirmektedir.

www.buharturkey.net

www.buhartech.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir