BuharTurkey

BuharTurkey

GİRİŞ Türkiye son 15-20 yılda tütün kontrolü konusunda

gösterdiği başarılı ve kararlı çalışmaları ile dünyada en etkili tütün kontrolü uygulayan ülkelerden birisi olup,

MPOWER ( Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, Rais kriterleri)

kriterlerinin hepsini en üst düzeyde uygulayan ilk ve tek ülke olma özelliğine sahiptir.

ek olarak

tütün karşıtı bu başarılar karşısında, tütün endüstrisinin genel taktiği ek olarak

sigara kullanımını teşvik edecek çeşitli alternatif yollar bulmak olmuştur. Hiç sigara denememişler için daha çekici, ek olarak

cezbedici ürünler; bırakmayı düşünenler için çeldirici (örneğin; daha az zararlı olacağı düşünülen) ürünler geliştirmek ve sigara içenlerin daha kolay bağımlı olmasını ek olarak

sağlamak satış stratejilerinin ana dayanağını oluşturmaktadır (2). Toplumsal düzeyde de sigara şirketlerinin başvurduğu en önemli yöntem kitleleri “zarar azaltma”

yoluyla tüketimi arttırmaya çalışmak ve bu amaçla üretilecek ürünlere izin verilmesini sağlamak yönünde siyasi baskı yapmaktır. Bu bağlamda, dizaynına ve satışa ek olarak

sunumuna katkıda bulundukları elektronik sigara (e-sigara), toplum sağlığını tehdit eden bir salgın gibi yayılmaktadır. Son bir yıl içerisinde hem yetişkinlerde hem

de çocuklarda e-sigara kullanımı 2 kat artmıştır ve tıpkı

1950 ve 1960’lardaki sigara reklamları gibi televizyon, radyo, internet, dergiler ve her türlü reklam araçlarında ek olarak

e-sigara reklamları yer almakta ve toplum e-sigaranın zararsız olduğu konusunda yönlendirilmeye çalışılmaktadır (3, 4). Elektronik sigaranın bulunuşu ek olarak

BuharTurkey 1963 yılına dayanmaktadır. Elektronik sigara elektrik gücü ile işleyen, sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip olup sigara içme benzeri kullanıma sahiptir.

Bilinen sigara boyutu ile eşdeğer ya da biraz daha uzunca bir çubuk ek olarak

(stick) içerisinde içi sıvı dolu olan ve değiştirilebilen bir kartuş vardır. Bu kartuş içinde

esas olarak nikotin ve propilen glikol bulunmaktadır. Çubuk içerisinden ek olarak

hava geçtiği zaman pil ile çalışan mikroişlemci sistem aktive olmakta, geçen hava içerisine

kartuş içindeki sıvıdan mikron büyüklüğünde parçacıklar püskürtmektedir. Böylelikle oluşan buhar kişi Alındığı Tarih / Received Date: 22.10.2014 Kabul Tarihi ek olarak

/ Accepted Date: 02.01.2015 Çevrimiçi Yayın Tarihi /

Available Online Date: 27.02.2015 Yazışma Adresi / ek olarak

Celal Karlıkaya3, TÜSAD Tütün Çalışma Grubu4 1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 2Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara 3Medicalpark Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları, İstanbul 4Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Tütün Çalışma Grubutarafından solunarak akciğerlere ulaşmakta, bu yolla nikotin alınmaktadır. ek olarak

Kartuş içindeki sıvıda bulunan propilen glikol sigara dumanına benzer koku oluşmasını sağlamaktadır. Pille çalışan mikroişlemci aynı zamanda çubuk ucundaki kırmızı-

turuncu renkli bir ışığı (LED; Light Emitting Diode) yakmakta,

böylece yanan sigara ucundaki ateş özelliği de sağlanmış olmaktadır.

Yanma sırasında 50-60 derece dolayında ısı da meydana gelmektedir. Bu sıcaklık nikotini ısıtmakta, bu şekilde olabildiğince sigaraya benzer bir içim sağlanmaya çalışılmaktadır.

Pil ve kartuş gerektiğinde yenilenerek kullanıma devam edilmektedir. ek olarak

Ürünün aynı sistemle çalışan puro ve pipo formları da vardır. Ürünün, içerdiği nikotin

miktarı her nefes için 0,1-30 µg arasında değişebilmektedir. ek olarak

Bu ürünlerdeki nikotin miktarlarının yanı sıra içerdiği diğer maddeler (Propilen glikol, tütün esansı, gliserin,

organik asit, sitrik asit, alkol, su, diğer katkı maddeleri) ek olarak

bakımından da farklılıklar vardır (3, 5, 6). Kartuş içindeki sıvıya katkı maddeleri

olarak tütün, meyve, nane, çikolata, kahve, kola vb. aromaları eklenebilmekte

veya spesifik sigara markası taklit edilebilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) çocukların ve

gençlerin ilgisini azaltmak için e-sigaraya mentol dışında ek olarak

aroma konması yasaklanmıştır (7). Cihazın piyasada ilk yer

alışı 2004 tarihinde Çin’de olmuştur ki bu dönemde sigara bırakmaya yardımcı bir yöntem olarak

pazarlamaya sunulmuştur. 2005-2006 yılları itibariyle cihazın

Çin’den ihracatı başlamış ve cihaz farklı ülke pazarlarında

yerini almıştır. Cihazın kalite kontrolü yeterli değildir, kullanıcıların

esrar gibi bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmak için cihazı modifiye edebildikleri saptanmıştır

(8, 9). Ülkemizde 2007-2008 yıllarında kanıtlanmamış bir ek olarak

ürün olarak yaygın bir şekilde hem medya hem de direkt pazarlama

yöntemleri ile (kapıdan satış dahil) halka satılmıştır. Bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser

Savaş Daire Başkanlığı dahil verilen uğraşlarla bu tip ürünlerin reklamı, ek olarak

resmi olarak satışı ve pazarlanmasına sınırlama getirilmiş; tıbbi bir ürün olmadığı gerçeği halka yansıtılmıştır. 2013 yılına kadar Türkiye’de e-sigara konusunda

kanun şeklinde bir yasaklama yoktu, sadece Sağlık ek olarak

Bakanlığı genelgesi olarak bir karar vardı (10). 2013 yılında

yasada yapılan değişiklik ile e-sigara 4207 sayılı kanun ek olarak

kapsamına alındı ve reklamı, kapalı yerde içilmesi ve 18 yaşından

küçüklere satılması yasaklandı (11, 12) . Benzer olarak ABD,

Kanada gibi gelişmiş ülkelerde e-sigaraya karşı kapsamlı yasaklar

uygulanmaktadır (13). Toplum tabanlı çalışmalar, e-sigaranın

en çok sigara kullanımına devam eden kişilerce (ikili kullanım) ek olarak

kullanıldığını, bunu sigarayı bırakmış ve daha az sıklıkla hiç

içmemiş kişilerin takip ettiğini göstermektedir (14-16). Adolesanlarda

veriler az olmakla birlikte, sigara ile birlikte ikili kullanım yaygındır, oranlar adolesanlarda e-sigara

ek olarak

(14, 17). Nitekim son dönemlerde sigara kullanmadığı halde e-sigarayı

deneyen gençlerden bir kısmı e-sigara kullanmaya devam ederek

nikotin bağımlısı olmaktadır, tüm bunlar “e-sigaranın sağlık üzerine ek olarak

olan tehlike boyutlarının” ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir.

Elektronik sigara tütün kontrolünün iki temel ögesi ile ters düşmektedir:

İlki nikotin bağımlılığı ile mücadeledir, e-sigara kullanan kişilerde ek olarak

nikotin alımı sürdüğü için nikotin bağımlılığının ortadan kalkması

söz konusu değildir. Ters düştüğü ikinci temel öge ise “sigara içilmesi

ile ilgili hatırlatıcı davranışlardan kurtulmak/uzak durmak” tır. Elektronik

sigara kullananlar sigara içme ile ilgili (paketten/kutudan sigara çıkarılması,

nefes çekilmesi, dumanın solunması vb.) bütün davranışları yerine

getirmektedir. Bu davranışların sürmesi, kişinin sigara içme alışkanlığının

devam etmesi anlamındadır. Ancak Etter ve ark. (18)yaptıkları çalışmalarında;

e-sigara web sitesinden seçtikleri e-sigara kullanımına yeni başlayan, ek olarak

sigarayı bırakmış kişileri 1 yıl boyunca takip etmişlerdir. Bu çalışmada

, %6 olgunun tekrar sigara kullanmaya başladığı ve %92 olgunun da

günlük e-sigara kullanmaya devam ettiği saptanmıştır. Yazarlar buradan

hareketle, e-sigaranın relapsları önleyebileceği yorumunu yapmışlardır. ek olarak

Mevcut kanıtların e-sigaranın güvenilirliği konusunda yetersiz olması

nedeniyle, e-sigara şimdiye kadar hiçbir sağlık kurum ya da kuruluşundan

sigara bırakma tedavisi için onay alamamıştır. Elektronik sigaranın

ek olarak

incelenebilir: 1. İçerdiği Toksik Kimyasal Maddeler 2.Sitotoksisite

3.Pasif Etkilenim 4.Nikotin Emiliminin Kontrol Edilmesinde Güçlük

5.Sağlık Üzerindeki Kanıtlanmış Zararlı Etkileri 6.Sigara Bırakma

Üzerine Etkileri 1. İçerdiği Toksik Kimyasal Maddeler Çalışmalar ek olarak

göstermiştir ki, e-sigara toksik ve kanserojen birçok madde içerir.

Goniewicz ve ark. (19) yaptıkları çalışmada sigarada bulunan

toksik maddelerin, e-sigaradan çekilen buharda da bulunduğunu

göstermişlerdir (Tablo 1). Tabloda dikkat edildiği üzere sigarada ek olarak

bulunmayan bazı maddeler e-sigarada bulunmaktadır. Kim ve ark.

BuharTurkey (20)kanserojen olduğu bilinen tütüne spesifik nitrozaminlerinden;

nitrozonornikotin (NNN), 4 – (nitroso metil-amino) -1 – (3 – piridil)-

bütanon (NNK) ve nitroso-anatabin (NAT)’in e-sigarada da bulunduğunu

saptamışlardır. Elektronik sigaranın kanıtlanmış bu toksik ve kanserojen ek olarak

içeriği, reklamlarında söylenen “zararsızdır” savı ile çelişmektedir.

Börekçi ve ark. Elektronik Sigara Eurasian J Pulmonol 2015 12 farklı

marka Bir sigaradaki ana e-sigarada akım 15 nefes için dumanındaki ek olarak

karşılaştırılması (19 no’lu referanstan uyarlanmıştır)

2. Sitotoksisite Elektronik sigaranın buharı, zararlı içeriğine bağlı olarak hücreler

üzerine toksik etki gösterir. Elektronik sigarada nikotin dışında kullanılan ek olarak

özellikle aroma verici katkı maddelerinin insan embriyo kök hücreleri,

fare nöral kök hücreleri ve daha az olarak insan pulmoner

fibro- blastlar üzerine sitotoksik etki gösterdiği Bahl ve ark.nın

(21) yaptıkları çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada embriyo

kök hücrelerinin, yetişkin pulmoner fibroblastlara göre e-sigaranın ek olarak

kullanımı sırasında açığa çıkan buhara daha duyarlı olmaları,

e-sigaranın özellikle gebelerde kullanımının veya pasif etkileniminin

olası zararları konusunda bilincin artmasına yol açmıştır. Farsalinos

ve ark. (22), farklı katkı maddeleri içeren e-sigara buharına maruz ek olarak

kalan sıçan kalp miyoblast hücreleri üzerine, en çok toksisiteyi ek olarak

tütün ve tarçın aromalı e-sigara buharının yaptığını saptamışlardır.

İçerisine konulan katkı maddelerinin çeşit ve miktarına göre ek olarak

e-sigaranın toksik etkilerinin şiddeti değişebilir ve çok ciddi ek olarak

sonuçlara yol açabilir. 3. Pasif Etkilenim Elektronik sigara ya

nmadığı ve çevreye yan akım dumanı vermediği için pasif ek olarak

etkilenime yol açmadığı düşüncesinin doğruluğu kuşkuludur. ek olarak

Schober ve ark. (23) e-sigara kullanımına bağlı iç ortam kirliliğini

araştırdıkları çalışmalarında, oda havasında Uluslararası Kanser ek olarak

r Araştırmaları Enstütüsü tarafından kanserojen ajanlar içinde

sınıflandırılan 7 poliaromatik hidrokarbon (grup 1, grup 2-A,

grup 2-B ve grup 3 kanserojenler arasında yer alan), yüksek nikotin,

propan-1-2-diol, gliserin ve alüminyum (grup 1 kanserojen)

saptamışlardır. Benzer şekilde Schripp ve ark. (24) tarafından,

e-sigara kullanımı sırasında ortama verilen buhardan; formaldehit, ek olarak

asetaldehit, izopren, (markaya bağlı olarak farklı seviyelerde olan

) asetik asit, 2-butanodione, aseton, propanol, propilen glikol,

koku verici katkı maddelerinden açığa çıkan diasetin, kullanılan aromatik

yağlar ve nikotinin çevreye yayıldığı gösterilmiştir. Flouris ve ark. ek olarak

(25) yaptıkları çalışmada e-sigara buharına ve normal sigara dumanına

pasif olarak maruz kalan kişilerde serum kotinin düzeyinin benzer ek olarak

olduğunu saptamışlardır (sigara da 0,8 ng/ml, e-sigara da 0,5 ng/ ml).

Czogala ve ark. (26) pasif etkilenime yol açan sigara dumanı ve

e-sigara buharının her ikisinin de ince partiküller içerdiğini (PM2,5 ),

bu partiküllerin yoğunluğunun e-sigarada daha az olduğunu saptamışlardır.

Kısa ya da uzun dönemde ince ya da çok ince partiküllere maruziyetin, ek olarak

solunum sistemi başta olmak üzere diğer tüm sistemlerde inflamatuar

olayları başlatabileceği, kardiyovasküler sistem hastalıkları, solunum

sistemi hastalıkları ve de ölüm riskini arttırabileceğine dair güçlü

kanıtlar vardır (27-30). Buna karşılık Fuoco ve ark. (31) çalışmalarında

e-sigara buharında bulunan partiküllerin dağılımının normal sigara

dumanındaki dağılım ile benzer olduğunu, partikül miktarının kullanılan

sıvıdaki nikotin miktarı ve kullanım süresi ile doğru orantılı olduğunu ek olarak

göstermişlerdir. Elektronik sigara buharındaki ince partiküllerin insan

vücudundaki dağılımını inceleyen Zhang ve ark.nın (32) çalışması bu

konuda yapılmış önemli çalışmalardandır. Bu çalışmada, e-sigara

buharındaki partiküllerin yaklaşık %20-27’sinin dolaşım sisteminde ve

de tüm organlarda biriktiği, bunun normal sigaradaki %25-35 değerleri

ile karşılaştırılabilir düzeyde olduğu gösterilmiştir. Elektronik sigaralarda

sıvının ısıtılarak buharlaşması için normal sigaradakinin 2-100 katı

www.buharturkey.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir